Smerte

Smerte trenger jo ikke være fysisk smerte. Følelsesmessig smerte plager meg mye mer, og den stjeler mye mer energi enn fysisk smerte. Jeg trenger rivo mot følelsesmessig smerte, og mot angsten for at det jeg møter når jeg går ut, skal oppleves smertefullt.

Kan du gi meg et eksempel på noe som utløser slik smerte hos deg?

Dømmende eller avvisende blikk når jeg plukker med meg et par ølbokser på busstoppet eller setter meg ved siden av noen på bussen. Og en eller annen narkis med en mager bikkje i bånd . . . Og hvis jeg blir tatt for å kokke noe på senteret, og de stenger meg ute i månedsvis. . . . og så har jeg altfor lett for å føle empati når jeg skal få ut varer, og en eller annen sier at han er ranet og frastjålet alt, og han ber om å få krite en friskmelding.

Tenker du at empati er en smerte som skal medisineres vekk?

Nei, for all del! Litt empati er greit, men jeg har altfor mye av det. Jeg traff min mor på butikken i forrige uke, og hun inviterte meg hjem på middag. Det var forferdelig å se hvordan hun slet med å få varene hjem, på grunn av smerter i hendene og en hofte. 

Du hjalp henne sikkert med å bære.

Selvfølgelig, men jeg har jo også smerter, og jeg syntes at hun kunne ha spandert en taxi på oss. Det hadde hun ikke råd til, sa hun.